Durant aquestes setmanes hem estat reservant els talonaris per
totes les famílies dels jugadors que van fer la demanda a la inscripció de la
temporada 19-20.

 

Degut a que moltes d’aquestes no l’han vingut a buscar i que hi ha
altres famílies que ens en demanen més de les que van reservar en un principi,
hem decidit deslliurar aquests talonaris i posar-los a la venda de qui els
vingui a buscar a la secretaria durant la propera setmana.

 

Àngela Pascual Poveda 04/12/2019 19:38