Durant aquestes setmanes hem estat reservant els talonaris pertotes les famílies dels jugadors que van fer la demanda a la inscripció de latemporada 19-20. Degut a que moltes d’aquestes no l’han vingut a buscar i que hi haaltres famílies que ens en demanen més de les que van reservar en [...]

Travesses

Twitter del Club