El protocol que cal seguir per poder assistir als entrenaments a les instal·lacions del Club (Doc.adjunt) serà el següent:


 • L’entrada al Pavelló serà per la porta vermella més propera al C/Corominas.

 • La porta s’obrirà 10 min. abans de l’inici de l’entrenament per poder fer la desinfecció; i el primer dia d’assistència entregar la declaració autoresponsable (Doc. adjunt)

 • Només podran entrar al recinte els jugadors i jugadores que compleixin els següents requisits: 

  • Full declaració d’autoresponsabilitat signat per un dels tutors.

  • Temperatura menor o igual a 37’3ºC.

  • Desinfecció de mans i peus.

  • Mascareta.

  • Motxilla amb tovallola i bidó d’aigua.

 • Les portes es tancaran a l’hora d’iniciar els entrenaments, i ja no serà possible l'accés a les instal·lacions.

 • Per dins del recinte se seguirà el recorregut indicat per l’entrenador fent el màxim enfasi en no tocar cap superficie que no sigui estrictament necessària (parets, portes, baranes...)

 • La sortida dels entrenaments serà per la porta vermella del Pavelló més propera al C/Estrella.

 • Els acompanyants dels jugadors no podran accedir a les instal·lacions del Club.

Demanem màxima puntualitat a les entrades i sortides per evitar el màxim possible les aglomeracions.


En cas de que alguna jugadora o jugador hagi tingut contacte estret amb una persona amb COVID-19 diagnosticat, no podrà assisitr als entrenaments, i haurà de comunicar-ho al club mitjançant un correu electrònic a administracio@futsalpiasabadell.com i esportiva@futsalpiasabadell.com, en qualsevol moment de la temporada.


Ramon Garriga Capellas 30/08/2020 11:50