CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CLUB ESPORTIU ESCOLA PIA


Dia: 26 de novembre de 2018

Hora: 20h en 2ª convocatòria 

Lloc: Sala d’actes de l’Escola Pia de Sabadell. 

Ordre del dia: 

1.    Benvinguda i salutació del President.

2.    Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

3.    Informe dela presidència del desenvolupament de la temporada.

4.    Estat decomptes de la temporada 17-18. Consultable pels socis que ho desitgin a lasecretaria de cada secció a partir del 19 de novembre.

5.    Pressupostde la temporada 2018-2019

6.    Precs i preguntes. 

Preguem la màxima assistència.                                                                                  

JuntaGeneral del Club Esportiu Escola Pia 

A diferència d’altres convocatòries, després de l’Assemblea General, no hi haurà assemblea de la secció de Futsal, ja que la vam dur a terme el passat 2 d’octubre. 

Ramon Garriga Capellas 12/11/2018 00:08